News

ฟังใจเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2023 รอบฤดูร้อนแล้ว เข้ามาร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน

กลับมาอีกครั้งกับฤดูกาลฝึกงาน ช่วงเวลาที่น้อง ๆ ถามกันมาเยอะมาก และปีนี้ฟังใจจัดเต็มเปิดรับนักศึกษาฝึกงานมากถึง 7 ตำแหน่งอันได้แก่ Video Content Creator, Visual Designer, Content Creator, Sales Coordinator, Event Co-Ordinator, Space Designer และ Art Director

ใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบกรอกแบบฟอร์มสมัครกันเข้ามาได้ที่นี่เลย

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ

Video Content Creator

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ผลิต ดูแล และรับผิดชอบ video content ให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายของทั้ง Fungjai และ Product อื่น ๆ ในเครือ (Streaming, Concert, Advertorial และ Fungjai Academy)
* มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในโปรเจกต์เล็ก ๆ อันมีความหลากหลายทางด้านสื่อและสไตล์ ไปจนถึงโปรเจกต์ระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา
* นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกันกับทีมเพื่อพัฒนา content ให้ออกมาสดใหม่ และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

skill ที่จำเป็น
1. สามารถใช้ Adobe Premiere Pro หรือ Final Cut Pro ได้อย่างคล่องแคล่ว (หากใช้ Adobe After Effects ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ผลิตชิ้นงานโดยเข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มวิดีโอไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, IG (Stories, Reels) หรือ TikTok
3. เป็นนักหาข้อมูล และนักเล่าเรื่องที่ดี สามารถนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจคอมมูนิตี้ดนตรี รวมไปถึง product ต่าง ๆ ของ Fungjai รอบรู้และสนใจเรื่องราวในแวดวงดนตรีทั้งในและต่างประเทศ
5. กล้าเสนอ กล้าพูดคุย กล้าคิด กล้าถาม และกล้ารับฟัง แย้งกันด้วยเหตุผล

Visual Designer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* สร้างสรรค์ และ ผลิตงานออกแบบ สำหรับคอนเท้นต์หรือแคมเปญต่าง ๆ ของฟังใจ

skill ที่จำเป็น
1. มีความเข้าใจ และ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Adobe Photoshop ได้ดี
2. ไม่ยึดติดกับ design หรือ กรอบเดิม ๆ ชอบทดลองอะไรใหม่ ๆ ไม่กลัวที่จะนำเสนอไอเดียของตัวเองออกมา
3. มีความรู้จักและเข้าใจ Identity ของฟังใจ
4. ชื่นชอบและรักเกี่ยวกับการออกแบบ และ ดนตรี
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา จัดสรรเวลาได้ดี
6. มี Portfolio ผลงานออกแบบ หรือโปรเจกต์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคุณ
* หากมี skill ด้าน video และ motion graphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Content Creator

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* คิด สร้างสรรค์ content เพื่อใช้ในช่องทางต่าง ๆ ของ Fungjai Academy

skill ที่จำเป็น
1. มีความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉพาะเรื่องดนตรี ทั้งในเชิงทั่วไปและเชิงวิชาการ รวมถึงเรื่องไลฟสไตล์ และกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
2. มีความเข้าใจในธรรมชาติของแพลตฟอร์มวิดีโอไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, IG (Stories, Reels) หรือ TikTok
3. เป็นนักหาข้อมูล และนักเล่าเรื่องที่ดี สามารถนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของ Fungjai Academy รวมถึงคอมมูนิตี้ดนตรี และ Product ต่าง ๆ ของ Fungjai
5. สามารถเปิดใจรับความแตกต่าง กล้าเสนอ กล้าพูดคุย กล้าคิด กล้าถาม และกล้ารับฟัง แย้งกันด้วยเหตุผล

Sales Coordinator

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* นำเสนอวงดนตรีที่ตรงกับความต้องการให้กับลูกค้า
* มีวาทะศิลป์ ชอบพูดคุย ใจรักในการขาย
* ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและวงดนตรี เพื่อรับส่งข้อมูล, เอกสารต่าง ๆ
* การทำงานจะอยู่กับมือถือและหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
* นำข้อคิดเห็น ปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

skill ที่จำเป็น
1.  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2. อัธยาศัยดี และรับผิดชอบสูง
3. อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
4. มีความสนใจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรี
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานด่วน

Event Co-Ordinator

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ทำให้คอนเสิร์ต, event สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย
* ติดต่อ-ประสานงาน ศิลปิน, suppliers
* มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานต่าง ๆ
* ลงพื้นที่จัดงานจริง

skill ที่จำเป็น
1. ชอบไปคอนเสิร์ต, Festival
2. ชอบฟังเพลง รู้จักวงดนตรี
3. อยากเรียนรู้ หาประสบการณ์
4. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
5. เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และ สนุกกับการที่ได้ทำงาน

Space Designer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* สร้างสรรค์ และ ออกแบบ Experience & Offline Design
* ติดต่อประสานงาน Supplier
* ควบคุมการผลิต และ ผลิตงานออกแบบให้สมบูรณ์แบบ
* มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานต่าง ๆ
* ลงพื้นที่จัดงานจริง

skill ที่จำเป็น
1. งานออกแบบและดีไซน์คือชีวิตจิตใจ
2. ชอบไปคอนเสิร์ต / Festival
3. ชอบฟังเพลง รู้จักวงดนตรี
4. อยากเรียนรู้ หาประสบการณ์
5. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
6. เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และ สนุกกับการที่ได้ทำงาน

Art Director

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* คิดสร้างสรรค์ และ ออกแบบ งาน Design
* ควบคุมการผลิต และ ผลิตงานออกแบบให้สมบูรณ์แบบ
* มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานต่าง ๆ
* ลงพื้นที่จัดงานจริง

skill ที่จำเป็น
1. งานออกแบบและดีไซน์คือชีวิตจิตใจ
2. ชอบไปคอนเสิร์ต / Festival
3. ชอบฟังเพลง รู้จักวงดนตรี
4. อยากเรียนรู้ หาประสบการณ์
5. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
6. เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และ สนุกกับการที่ได้ทำงาน

 

FAQ การฝึกงานกับฟังใจรอบนี้


Q: เปิดรับสมัคร
A: 8 กุมภาพันธ์ 2023

Q: ปิดรับสมัคร
A: 23 กุมภาพันธ์ 2023

Q: ช่วงเวลาที่ควรกรอกแบบฟอร์มสมัคร
A: 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2023

Q: ช่วงเวลารอการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ฝึกงาน
A: 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2023

Q: ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหลังจากวันที่ต่อไปนี้ แปลว่าคุณไม่ผ่านไปสู่รอบต่อไป
A: 11 มีนาคม 2023

Q: ช่วงเวลาที่คุณสามารถเลือกฝึกงานกับฟังใจได้ในรอบนี้
A: มีนาคม – กรกฎาคม 2023 (จริง ๆ คุยกันได้ ไม่ได้ตายตัวมาก ถ้าอยากสมัครไว้ช่วงอื่น ๆ ก็ว่ามา)

Q: ฝึกงานกับฟังใจมีค่าตอบแทนมั้ย
A: มี

Q: ฝึกงานกับฟังใจต้องยกมือไหว้พี่ ๆ ทุกวันมั้ย
A: ไม่ต้อง เอาจริงไม่ต้องทักทายกันก็ได้เราไม่ใช่คนสำคัญอะไรขนาดนั้น

Q: ฝึกงานกับฟังใจมีสวัสดิการอะไรมั้ย
A: เอาจริง ๆ ไม่มีแต่ขึ้นอยู่กับพี่ ๆ แต่ละทีม อาจมีเลี้ยงข้าวเที่ยงบ้างประปราย แต่ไม่ได้กินหรูอยู่สบาย มาตักบุฟเฟต์กันทุกวัน

Q: ฝึกงานกับฟังใจต้องเข้าออฟฟิศทุกวันมั้ย
A: จริง ๆ เรา WFH กันสัปดาห์ละ 3 วันเลยทีเดียว (เข้าออฟฟิศแค่ จันทร์​กับพุธ) แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมที่สังกัดด้วยอาจมีต้องไปทำงานนอกสถานที่หรือเข้าออฟฟิศมากขึ้นในช่วงงานเร่งด่วนรัดตัว (ซึ่งงานเร่งด่วน รัดตัวเกิดขึ้นตลอด)

Q: แล้วถ้าต้องเข้าออฟฟิศออฟฟิศอยู่ที่ไหนกันนะ
A: ที่นี่เลย ออฟฟิศอยู่ชั้น 2 ไม่ต้องขึ้นบันไดเยอะ แล้วก็ไม่อยากขิงหรอกนะว่าเรายึดทั้งชั้นอะ

Q: ช่วงเวลาเข้างานเลิกงาน
A: เอาที่สะดวกได้เลย แต่จริง ๆ ถ้าเป็นวันที่ต้องเข้าออฟฟิศอาจขอล็อคเวลาเป็นเข้างาน 9.00 หรือ 10.00 แล้วบวกเวลาทำงานไป 8 ชั่วโมงเพื่อให้เวลาการทำงาน Sync กับพวกพี่ ๆ จะดีที่สุด

Q: ตำแแหน่งที่เปิดรับไม่ตรงกับที่อยากฝึก ไม่ตรงกับที่เรียนมา จะมีเปิดตำแหน่งอื่น ๆ มั้ย
A: เอาจริง ๆ ยังไม่มี แต่สามารถลองกรอกฟอร์มแจ้งเข้ามาได้

Q: ส่งฟอร์มไปแล้ว มีที่อยากแก้ไข หรือใส่ข้อมูลผิด
A: ทำส่งมาใหม่ได้เลย กี่รอบเราก็จะอ่าน

Q: ฟอร์มสมัครฝึกงานที่กรอกไป จะมีคนอ่านที่เราพิมพ์จริง ๆ ใช่มั้ย
A: เราตั้งใจอ่านจริง ๆ ไม่ทำงานทำการอ่านคำตอบของทุกคนทุกวันจนกว่าเราจะได้เจอคนที่ใช่

Q: มีอะไรที่จะทำให้เราได้พิจารณาเป็นพิเศษมั้ย
A: มี แต่มันไม่สามารถอธิบายออกมาตรง ๆ ได้มันคือความรู้สึกตอนอ่านคำตอบแต่ละข้อในฟอร์มแล้วสัมผัสได้ถึงความตั้งใจ ความเข้าใจในการทำงาน หรือแนวคิดอะไรสักอย่างผ่านตัวอักษรที่คิดว่าจะเข้ากันได้กับพนักงานในปัจจุบัน

Q: ฝึกงานองค์กรแบบฟังใจต้องชอบฟังเพลงอินดี้หรือชอบฟังเพลงขนาดไหน
A: ไม่ต้องชอบเพลงอินดี้ก็ได้ หรือจะไม่ฟังเพลงเลยก็ได้ (ในบางตำแหน่ง) แต่ขอให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ก็พอ

Q: บรรยากาศการทำงานปกติเป็นอย่างไร
A: ฟังใจสนับสนุนบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง เสนอความเห็นกันได้ตรงไปตรงมา อยากให้กล้าแสดงความเห็นโดยเคารพความแตกต่าง เราสนับสนุนความหลากหลาย ไม่มีระบบโซตัส ทุกคนถูกปฏิบัติเท่าเทียมกัน และเรารับฟังความเห็นทุกคน

Q: หากใครบอกคุณว่าสามารถฝากฝึกงานที่ฟังใจได้ โอนเงินมาให้เค้า หรือเติมทรูให้สัก 500
A: อย่าไปฟัง ฟังใจไม่สนับสนุนระบบฝากฝัง ทุกคนต้องผ่านการเข้าสมัครอย่างเป็นทางการ และถูกพิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมโดยเท่าเทียมกัน ผ่านฟอร์มรับสมัครฝึกงานนี้เท่านั้น

Q: ถ้าไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์หรือมีการติดต่อกลับมาจากฟังใจหมายถึงอะไร
A: อย่าโทษตัวเอง คุณแค่อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงกับคนที่เราตามหา หรือการตัดสินใจของพวกเรามันพลาดไปจริง ๆ ที่ไม่ติดต่อคุณกลับไป

ย้อนอ่านรีวิวการฝึกงานจากอดีต Intern ฟังใจ

ฝึกงานที่ฟังใจแล้วได้อะไร? ทำไมต้องฝึกที่นี่? เรื่องเล่าจากเด็กฝึกงาน Fungjaizine คนล่าสุด 

สุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดี
แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกัน แล้วเจอกัน : )

Link สมัครงานอีกรอบเผื่ออ่านมาถึงตรงนี้จะได้ไม่ต้องเลื่อนกลับไป
https://formfungjai.typeform.com/to/UCyoSUHm

Facebook Comments

Next: