fungjai-intern-2019-winter

News PR News

โอกาสของน้อง ๆ นักศึกษากลับมาอีกครั้งเมื่อฟังใจและเล่นสด ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานช่วงปลายปี 2019 ถึงปี 2020

 • Writer: Fungjai Staff

เพราะงานใหญ่จะสำเร็จได้ต้องมีหลาย ๆ ภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน จากการตรากตรำทำงานหนักมาเกือบตลอดทั้งปี ทีมงานฟังใจและเล่นสดก็เห็นพ้องต้องกันว่า เราต้องมีน้อง ๆ รุ่นใหม่ ไฟแรงมาช่วยเติมเต็มไฟในการทำงานให้พวกเรา เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานเป็นน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้…

 • Content Creator (Fungjai)
 • Space Designer (Fungjai)
 • Production Graphic Designer (Fungjai)
 • Sales Coordinator (LENSOD)
 • Artist Management (LENSOD)
 • Web Developer (LENSOD)

แบบฟอร์มการรับสมัคร: https://form.jotform.me/90352532082450

หากยังไม่รู้จักฟังใจลองศึกษากันก่อน: https://www.fungjai.com/about-us
หากยังไม่รู้จักเล่นสดลองศึกษากันก่อน: https://www.lensod.com/about

กำหนดการสมัคร Internship ในช่วง Winter 2019 – 2020

ระยะเวลาการสมัคร: 3 – 13 กันยายน (ปิดรับใบสมัครเวลา 23.59 วันที่ 13 กันยายน 2019)

ช่วงพิจารณา/สัมภาษณ์
: 14 – 27 กันยายน 2019
* หากส่งใบสมัครแล้วเราไม่ติดต่อไปภายในวันที่ 23 กันยายน แสดงว่าไม่ผ่านไปสู่รอบสัมภาษณ์

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ (แจ้งให้ทราบตัวต่อตัว หากไม่ได้รับการติดต่อให้ถือว่าไม่ผ่าน) : 4 ตุลาคม 2019

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน: ฝึกไม่ตํ่ากว่า 45 วัน (ตุลาคม 2019 – มีนาคม 2020)
ระบุได้เองเอาตามที่สะดวก หากผ่านสัมภาษณ์ค่อยมาปรับได้อีกรอบแล้วแต่ตกลง

รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ

👨🏼‍🚀Space Designer ( 1 ตำแหน่ง )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– คิด concept ภาพรวมงาน space design ต่างๆ ในองค์กร
– ออกแบบและดูแลจัดการพื้นที่ภายในงาน (space design) รวมถึง installation ภายในงาน
– ติดต่อประสานงานกับ supplier เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการผลิต
– ทำงานร่วมมือกับ design partners นอกองค์กรอื่น ๆ เช่น architects, interior designer, lighting designer ฯลฯ

สกิลที่จำเป็น
– มีความเข้าใจใน Space, Form และ Material
– สามารถขึ้นแบบและวัดระยะได้อย่างแม่นยำเพื่อเขียนแผนผังของพื้นที่
– มีความสามารถในการเลือกและหาวัตถุดิบเพื่อการจัดทำสิ่งตกแต่งภายในงานได้อย่างชาญฉลาด
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดีทั้งในและนอกองค์กร
– ถึกและอดทน สามารถทำงานข้ามคืนในวัน setup เตรียมงานได้
– สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติได้ดี เช่น sketch up, rhino, 3D MAX หรืออื่นๆ
– *ต้องมี Portfolio ด้านงานออกแบบต่าง ๆ หรือตัวอย่างงานที่เคยทำ


👨🏼‍🎨 Production Graphic Designer ( 1 ตำแหน่ง )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบและผลิตงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ( Poster, Signage, Printing Material ) สำหรับ Offline Event ( Concert หรือ งานต่างๆ )

สกิลที่จำเป็น
– มีพื้นฐานการใช้ โปรแกรม Photoshop / Illustrator ( ถ้ามีความรู้เรื่องการทำ Motion หรือ ภาพเคลื่อนไหว จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
– มีความรักในเสียงดนตรี และ การไปชมคอนเสิร์ต
– มีความเข้าใจเรื่องสิ่งพิมพ์และการผลิตสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
– มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการทำงาน
– *ต้องมี portfolio และ cv หรือตัวอย่างงานที่เคยทำ


👨🏻‍🎤Content Creator (1 ตำแหน่ง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คิด สร้างสรรค์ content ต่าง ๆ ลงโซเชียลมีเดียทั้งหลายในเครือ Fungjai

สกิลที่จำเป็น
– สนใจความเคลื่อนไหวและติดตามข่าวสารความเป็นไปของโลกจริง ทันทุกกระแสในโลกออนไลน์
– มีความคิดสร้างสรรค์ นำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาทำให้เกิดเป็นคอนเทนต์ได้ในเวลาอันสั้น
– มีความสามารถในการสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวด้วยการเขียน (ถ้าสามารถผลิตชิ้นงานกราฟิคหรือวิดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– เปิดรับสิ่งใหม่ตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับอะไรเดิม ๆ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น กล้าเถียงด้วยเหตุผลเมื่อไม่เห็นด้วย
– ต้องมี Portfolio ด้านงานเขียน, คอนเทนต์ตามสื่อต่าง ๆ หรือตัวอย่างงานที่เคยทำ


👩🏼‍💻Sales Coordinator (1 ตำแหน่ง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– นำเสนอวงดนตรีที่ตรงกับความต้องการให้กับลูกค้า
– มีวาทะศิลป์ ชอบพูดคุย ใจรักในการขาย
– ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและวงดนตรี เพื่อรับส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ
– การทำงานจะอยู่กับมือถือและหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
– นำข้อคิดเห็น ปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

สกิลที่จำเป็น
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
– อัธยาศัยดี และรับผิดชอบสูง
– อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
– มีความสนใจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรี
– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานด่วน


👩🏼‍💼Artist Management (1 ตำแหน่ง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ กับศิลปิน
– เป็น Partnership กับศิลปินค่ายเพลงชั้นนำ และกลุ่มนักดนตรีอิสระ
– วิเคราะห์ความต้องการของตลาดจาก Data เพื่อปรับปรุงและต่อยอดให้ตรงกับพฤษติกรรมผู้บริโภค
– ทำงานใกล้ชิดกับทีม Sales และทีมอื่นๆเพื่อร่วมพัฒนาโปรเจคท์ต่าง ๆ
– พัฒนาระบบต่างๆในการจัดการศิลปิน

สกิลที่จำเป็น
– มี Passion ที่อยากทำงานด้านดนตรี
– มีประสบการณ์ความรู้ที่เกี่ยวกับวงการดนตรี หรือ สื่อ Entertainment อื่นๆ เช่น พิธีกร, MC (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะการพูดที่ดี เข้าใจง่าย มีระบบ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Emphathy)
– มีความสามารถในการหาวิธีที่ฉลาดที่สุด (Work Smart) ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากร
– ไม่มี Ego ไม่มีทิฐิ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและนำไปปรับปรุงตัวเอง และมี Growth mindset
– ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มองหาความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆที่จะต่อยอดได้


👨‍💻 Web Developer (1 ตำแหน่ง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ร่วมพัตนา Web application และ โปรดักส์ตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LENSOD
– สนใจที่จะเรียนรู้ใน Front-End, Back-end หรือจะ Full Stack เลยก็ได้
– ร่วมทำงานกับ Designer, Ux Designer, Artist Management, และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– เสนอไอเดีย และวางแผนในกลยุทธ์ต่างๆของทีม Product
– ประเมินระยะเวลา และวางแผนการทำงานของตัวเอง

สกิลที่จำเป็น
– รักในเสียงดนตรี และอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น
– สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ได้หรือมีความคุ้นเคยในการเขียนเว็บมาบ้าง
– มีความเข้าใจเรื่อง Responsive
– มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของการ Develop
– มีความคุ้นเคยกับ Nodejs, Express, ReactJs จะแจ่มเลย(เพราะที่นี่ใช้ Stack พวกนี้เป็นหลัก)
– Geek และติดตาม Technology ใหม่ๆ จะได้เอามาคุยกัน


แบบฟอร์มการสมัคร:https://fungjai338069.typeform.com/to/lxxBN1
ไม่รับสมัครฝึกงานทางช่องทางอื่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง [email protected] กรุณาใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ

 

FAQ น่ารู้กับการฝึกงานที่ฟังใจ

 • ทำงานวันละชม.  สามารถเลือกเวลาเข้างานเลือกเวลาได้ (9 AM – 11 AM)
 • พิกัดของออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์
 • นักศึกษาฝึกงานควรมี computer/laptop เป็นของตนเองในการทำงาน
 • ฝึกงานที่ฟังใจได้รับค่าตอบแทนด้วยนะ
 • ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เคยฝึกงาน เมื่อเรียนจบ ได้เป็นพนักงานอยู่จำนวนคน
 • บริษัทไม่รับสมัครฝึกงานทางอื่นนอกจาก ไม่ว่าจะเป็น email หรือ Facebook Messenger ใดใด แต่ หากสงสัยสามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected]
 • ไม่ต้องชอบเพลงอินดี้ก็ได้ แต่ขอให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ มีเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจดนตรี และเป็นนักดนตรีให้แลกเปลี่ยนเพลงกันได้
 • ฟังใจสนับสนุนบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง เสนอความเห็นกันได้ตรงไปตรงมา อยากให้กล้าแสดงความเห็นโดยเคารพความแตกต่าง เราสนับสนุนความหลากหลาย ไม่มีระบบโซตัส ทุกคนถูกปฏิบัติเท่าเทียมกัน และเรารับฟังความเห็นทุกคน
 • หากใครบอกคุณว่าสามารถฝากฝึกงานที่ฟังใจได้ อย่าไปฟัง ฟังใจไม่สนับสนุนระบบฝากฝัง ทุกคนต้องผ่านการเข้าสมัครอย่างเป็นทางการ และถูกพิจารณาจากความสามารถ/ความเหมาะสมโดยเท่าเทียมกัน
 • หากไม่มีคนที่คุณสมบัติเหมาะสม ฟังใจขอสงวนสิทธิ์ไม่รับในตำแหน่งนั้น

ฝึกงานที่ฟังใจแล้วได้อะไร? ทำไมต้องฝึกที่นี่? เรื่องเล่าจากเด็กฝึกงาน Fungjaizine คนล่าสุด
ฟังใจถาม เด็กฝึกงานตอบ
เปิดบ้านคุยกับ ‘บ้านกูเอง’ ชวนฟังเพลย์ลิสต์หลากอารมณ์ และเล่าเรื่องตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานฟังใจ ที่มาความบ้า
ฟังใจคือผู้คน ไม่ใช่สถานที่ เรื่องราวดี ๆ จากการเป็นเด็กฝึกงานที่ฟังใจ
เด็กฝึกงานฟังใจโอดครวญ ‘ไม่อยากกลับบ้านเพราะผูกพันเกินไป’
‘เห็ดหูหนู(เอง)’ บทสัมภาษณ์ถามเองตอบเองโดยเด็กฝึกงาน ‘ฟังใจ’

ขอให้โชคดี มาเรียนรู้ไปด้วยกัน แล้วเจอกัน : )

Facebook Comments

Next: