เรียน,​ ดนตรี, มหาวิทยาลัย, มหาลัย, สถาบัน, คณะ

Quick Read Snacks

เรียนดนตรีที่มหาวิทยาลัยไหนดี (อัพเดต ปี 2562)

  • Writer: Malaivee Swangpol

วงการเพลงไทยกำลังเติบโตอย่างหลากหลายมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะความนิยมในการเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยที่มาพร้อมกับจำนวนบัณฑิตจบใหม่ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี วันนี้เราขอรวบรวมสถาบันที่เปิดสอนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยมาให้ลองเลือกกันคร่าว ๆ สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายและผู้สนใจ อาจจะไม่ครบทุกสถาบัน ยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu

ที่ตั้ง: ใจกลางถนนอโศก ข้างตึกแกรมมี่ ตรงกลางระหว่างรถไฟฟ้าอโศกและสุขุมวิท รวมถึง airport link มักกะสัน (ที่ชอบไปจัดงานขายของบ่อย ๆ )

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: เครื่องสาย, เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องกระทบ, เปียโน, กีตาร์, ขับร้อง และกลุ่มเครื่องดนตรีแจ๊ส (เปียโน, กีตาร์,​ เบส,​ กลอง และแซ็กโซโฟน)

สาขาที่เปิดสอน:

สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คือสาขาที่เน้นการปฏิบัติดนตรี มี 3 สาขาคือ ดนตรีคลาสสิก, การผลิตงานดนตรีเชิงธุรกิจ และ ดนตรีแจ๊ส เปิดรับสมัครทั้งหมด 32 คน โดยจะรับสมัครผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1 และรอบ 2 โดยต้องสอบปฏิบัติ อ่านโน้ต ความเข้าใจในดนตรี และอื่น ๆ ตามที่สาขากำหนด

สาขาดนตรีศึกษา สาขาที่เรียนเพื่อเป็นครูสอนดนตรี เปิดรับสมัคร 50 คน โดยจะรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 10 คน, รอบที่ 2 จำนวน 35 คน และรอบที่ 4 จำนวน 5 คน โดยต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรี ดนตรีศึกษา ความรู้ทั่วไปทางดนตรี ใช้เวลาเรียน 5 ปี

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (ต่อเทอม): สาขาดุริยางคศาสตร์สากล ค่าเล่าเรียน 30,000 บาท และสาขาดนตรีศึกษา ค่าเล่าเรียน 20,000 บาท

ศิลปินรุ่นพี่: เป๊ก ผลิตโชค, นรเทพ มาแสง Pause, ปอนด์ Polycat, นัท The Star 5, เคน Zeal

ข้อมูลเพิ่มเติม: คณะศิลปกรรมศาสตร์ / อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 / การรับนิสิตใหม่ มศว

 

คณะคณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cu

ที่ตั้ง: ติดกับสยาม จะนั่ง BTS ไปลงสยามหรือ MRT ไปลงสามย่านก็ได้จ้า

คณะที่เปิดสอน:

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย รับจำนวน 20 คน โดยไม่รับขลุ่ยเพียงออ,​ ขิมสาย และเครื่องหนัง

วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก รับสมัคร 23 คน โดยไม่รับแซ็กโซโฟน, ยูโฟเนียม

สำหรับการสอบรอบ 2 ของ TCAS ทั้งสองสาขาต้องสอบทฤษฎี ประวัติศาสตร์ดนตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี สอบปฏิบัติ และวิชาเฉพาะของสทศ.

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 

เครื่องมือเอกดนตรีไทย และ เครื่องมือเอกดนตรีสากล รับนิสิตเอกละ 22 คน สาขานี้เรียนเพื่อเป็นครูดนตรี การสอบผ่านระบบ TCAS รอบ 2 ต้องสอบทฤษฎี โสตทักษะ ปฏิบัติ GAT PAT5 และวิชาเฉพาะของสทศ. ใช้เวลาเรียน 5 ปี

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (ต่อเทอม): สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 21,000 บาท และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ค่าเล่าเรียน 17,000 บาท

ศิลปินรุ่นพี่: อิงค์ วรันธร, ขนมจีน, มัดหมี่ พิมดาว, ซิลวี่ เดอะสตาร์, ฟลุ๊ก Stoic, Costlywood

ข้อมูลเพิ่มเติม: คณะครุศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

mu

ที่ตั้ง: สายสี่ ศาลายา นครปฐม มา รฟฟ. บางหว้า แล้วต่อ shuttle bus หรือจะเป็นรถเมล์ 515,​ Y70E, 84, 84ก

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องกระทบ, เครื่องสาย, รีคอร์ดเดอร์, ฮาร์ป, เปียโน, ขับร้องคลาสสิก, กีตาร์คลาสสิก, ขับร้องละครเพลง, กลุ่มเครื่องดนตรีแจ๊ส (ยกเว้นขับร้อง), กลุ่มเครื่องดนตรีสมัยนิยม (รวมถึงแซ็กโซโฟน และทรัมเป็ต), กลุ่มเครื่องดนตรีไทย รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและขับร้องไทย

สาขาที่เปิดสอน:

สาขา Perform: ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก, ดนตรีแจ๊ส, การประพันธ์ดนตรี, ละครเพลง, ดนตรีสมัยนิยม, ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

สาขา Non-Perform: ธุรกิจดนตรี (เรียนธุรกิจ), ดนตรีศึกษาและการสอน (เรียนเป็นครูดนตรี), เทคโนโลยีดนตรี (เรียนเพื่อเป็น Sound Engineer)

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ: 580,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ศิลปินรุ่นพี่: วงสมเกียรติ, วง De Flamingo, วง Bomb At Track, Yew, Dept

ปัจจุบันสามารถสมัครสอบที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ 4 รอบ และสามารถสอบเพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ได้ การสอบใช้แค่คะแนนสอบ ทฤษฎี โสตทักษะ หรือ TIME เกรด 12 ที่ต้องสอบกับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย รายละเอียด คลิก รวมถึงคะแนนสอบปฏิบัติ และคะแนนสอบวิชาเฉพาะสาขา (ถัามี) อย่าลืมว่าที่นี่เปิดเทอมเหมือนมัธยมปลายทั่วไป รอบแรกสอบกันยาและรอบสุดท้ายสอบมีนานะ ซึ่งสาขาที่ไม่เหมือนใครก็คือสาขาธุรกิจดนตรีที่เปิดเป็นที่แรกในไทย ซึ่งได้เรียนดนตรีจริง ๆ เหมือนเพื่อน ๆ สาขาปฏิบัติดนตรี และยังมีสาขาละครเพลง ซึ่งได้เรียนทั้งร้องเพลงและการแสดงซึ่งมีที่เดียวในไทยจ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์​ มหาวิทยาลัยมหิดลการรับสมัคร

 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

rsu

ที่ตั้ง: เมืองเอก ปทุมธานี ห้างใกล้ ๆ คือเซียร์รังสิตจ้า

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: กลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิก เปียโน, กีต้าร์คลาสสิก, แซกโซโฟน, เครื่องดนตรีในวงดุริยางค์ซิมโฟนี และ ขับร้องคลาสสิก กลุ่มเครื่องดนตรีแจ๊ส รับเปียโน, แซกโซโฟน, กีต้าร์ไฟฟ้า, กีต้าร์เบส, กลองชุด, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน และขับร้องแจ๊ส กลุ่มเครื่องดนตรีสมัยนิยม เปียโน, กีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์ไฟฟ้า, กีต้าร์เบส, แซกโซโฟน, กลองชุด และขับร้อง

แขนงวิชาที่เปิดสอน: แขนงวิชาการแสดงดนตรี, แขนงวิชาการแสดงขับร้อง, แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา, แขนงวิชาการสอนดนตรี (เรียนเพื่อเป็นครูสอนดนตรี), แขนงวิชาการประพันธ์เพลง (เรียนเพื่อเป็นนักประพันธ์เพลง), แขนงวิชาการผลิตดนตรี (เรียนเพื่อผลิตงานดนตรี โปรดิวเซอร์)

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ: ทั้งหมด 551,200 บาท สำหรับสาขาวิชาดนตรี (แขนงวิชาการประพันธ์เพลง, แขนงวิชาการแสดงดนตรี, แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา) และทั้งหมด 521,000 บาท สำหรับสาขาการผลิตดนตรี ตลอดหลักสูตร

ศิลปินรุ่นพี่: The Kastle, Phil_wc, ตอง และ ฟ้าใส Fwends, แนท The Voice, O-Pavee

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต มีสาขาให้เลือกหลายสาขา สามารถสอบได้ถึง 6 รอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกรกฎาคม โดยต้องสอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ ปฏิบัติ และมีทุนให้เปล่าถึง 10 ทุนทุกปี แต่น้อง ๆ ต้องรีบมาสอบในรอบ 1 หรือรอบ 2 เท่านั้น เพราะทุนมีจำนวนจำกัด ซึ่งแขนงวิชาที่น่าสนใจคือแขนงวิชาการผลิตดนตรี เน้นเรียนเพื่อผลิตงานดนตรี และจบไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่เข้าใจธุรกิจ ทำให้ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะไปสายเพลงประกอบ หรือจะไปฝั่งซาวด์เอ็นจิเนียร์ก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: วิทยาลัยดนตรี / การรับสมัครสอบ

 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

su

ที่ตั้ง: ตลิ่งชัน ใกล้ ๆ ช่างชุ่ยและเซนทรัลปิ่นเกล้า

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: กลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิก รวมถึงขับร้อง, กลุ่มเครื่องดนตรีแจ๊ส รวมถึงขับร้อง, แซ็กโซโฟน, ทรัมเป็ต และทรอมโบน, กลุ่มเครื่องดนตรีสมัยนิยม รวมถึงขับร้อง และฮอร์น

สาขาที่เปิดสอน: หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย สาขาการแสดงดนตรี, สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส, สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คือ สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1, 2 และ 5 ซึ่งต้องสอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฏิบัติดนตรี แต่สำหรับสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ไม่ต้องสอบวิชาดนตรี แต่ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์) รวมถึงต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (ต่อเทอม): สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 69,000 บาท, สาขาการแสดงดนตรี และ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 64,000 บาท ส่วนสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 54,000 บาท

ศิลปินรุ่นพี่: Summer Dress, Petite, Whal And Dolph, The Ginkz, เอ้ กุลจิรา, พัด Zweedz n’ Roll

ข้อดีของการเรียนที่นี่คือมีสาขาที่ไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีเป็นก็สามารถเรียนได้ คือสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ซึ่งจะสอนให้เป็นนักธุรกิจดนตรีที่เข้าใจภาพรวมของวงการดนตรี ส่วนสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ก็เน้นผลิตทีมงานเบื้องหลังและนักดนตรีคุณภาพ ทำให้ทั้งแต่งเพลงเป็นและอัดเพลงตัวเองได้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: คณะดุริยางคศาสตร์ / สมัครเรียน ป.ตรี 

 

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

chandrakasem

ที่ตั้ง: ถนนรัชดา ใกล้ ๆ ศาลอาญา, ตึกช้าง และ เมเจอร์รัชโยธิน

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ: เครื่องเป่าลมไม้, เครื่องเป่าทองเหลือง, เครื่องกระทบ, เครื่องดนตรีสมัยนิยม, เครื่องดนตรีไทย

สาขาที่เปิดสอน: หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ซึ่งมีหลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญาด้วย สามารถสอบผ่านระบบ TCAS รอบ 1, 2, 3 และ 5

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (ต่อเทอม): สาขาวิชาดนตรีสากล 10,900 บาท และ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 9,900 บาท

ศิลปินรุ่นพี่:  Clockwork Motionless, วงกล้วยไทย, Roses Fall

มุมที่น่าสนใจของสาขาวิชาดนตรีสากลคือ เป็นสาขาที่เน้นแนวทางการศึกษาทางด้านปฏิบัติเครื่องดนตรีและการแสดงดนตรี แถมยังได้เรียนด้านเทคโนโลยีดนตรีต่างๆ เช่น การจัดการแสดงดนตรี การแต่งเพลงด้วยโปรแกรม การผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรี ส่วนสาขาดนตรีไทยศึกษา นักศึกษาก็สามารถเรียนต่อโทได้ทั้งสาขาวิชาดนตรีไทย ดนตรีศึกษา และ ดนตรีวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม: สาขาวิชาดนตรีสากล / Facebook สาขาวิชาดนตรีสากล / สาขาวิชาดนตรีไทย / Facebook สาขาวิชาดนตรีไทย / สมัครเรียน

 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

bsru

ที่ตั้ง: ฝั่งธน ใกล้ ๆ วงเวียนใหญ่จ้า

สาขาที่เปิดสอน: กลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิก,​ กลุ่มเครื่องดนตรีสมัยนิยม รวมถึงขับร้อง และกลุ่มเครื่องดนตรีไทย รวมถึงขับร้อง

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต เรียน 4 ปี: สาขาดนตรีตะวันตก (มี 8 วิชาเอก การประพันธ์เพลง, ดนตรีคลาสสิก, ดนตรีโยธวาทิต, ดนตรีแจ๊ส, เทคโนโลยีดนตรี, ดนตรีสมัยนิยม, ดนตรีวิทยา, การสอนดนตรี) และสาขาดนตรีไทย

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เรียน 5 ปี: สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา, สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ​ (ต่อเทอม): หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก ค่าเล่าเรียน 13,200 บาท สาขาดนตรีไทย ค่าเล่าเรียน 11,200 บาท หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา 13,200 บาท สาขาดนตรีไทยศึกษา 13,300 บาท

ศิลปินรุ่นพี่: Sacrifice, Nighttrain, Dead Man’s Chest, Lose Out, Valley Runner 

การสอบเข้าในหลาย ๆ สาขาไม่ดูเกรด และแผนการเรียน ยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะ ข้อดีคือถ้าเรียนหลักสูตร 5 ปีก็จะได้รับใบปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต ซึ่งสามารถไปเป็นครูได้เลย นอกจากนี้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2513 อีกด้วยจ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: วิทยาลัยการดนตรี / ระบบงานรับนิสิตสายตรง / ภาควิชาดนตรีตะวันตก


คำแนะนำคืออยากให้น้อง ๆ ตั้งใจติวสอบ และตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเลือกมาเรียนดนตรีเพราะอะไร ถ้าเข้าไปโดยที่คิดแค่ว่าเรียนชิล ๆ ขอบอกว่าไม่ใช่เลย ขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยยังไงก็หนักหน่วงพอ ๆ กันทุกสาขา ต้องใช้ความอดทน ความขยัน ความรักในดนตรีที่เรามี ถึงจะเรียนจบโดยสมบูรณ์ อีกอย่างคือต้องดูชื่อปริญญาที่จะได้รับดี ๆ ว่าได้รับ ดุริยางคสาสตร์บัณฑิต, ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์บัณฑิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและเรียนต่อ เพราะการเรียนต่อบางที่อาจจะรับสมัครเฉพาะผู้ได้ปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต และการรับราชการครูในหลาย ๆ ที่ก็ต้องใช้วุฒิครุศาสตร์

สำหรับคำถามว่า เรียนจบดนตรีมา ทำงานอะไรได้? ที่ญาติผู้ใหญ่และสังคมมักจะถามบ่อย ๆ ขอแปะโพยไว้ตรงนี้

เมื่อเรียนจบดนตรี ไม่ว่าจะได้รับปริญญาสาขาอะไร อาชีพที่ได้ทำอย่างแน่นอนก็คือการเป็นนักดนตรี ไม่ว่าจะเล่นกับวง, เล่นคนเดียว,​ เป็นนักดนตรีแบคอัพ,​ แสดงละครเวที, เป็นคอนดัคเตอร์ ฯลฯ อย่างนักดนตรีสายคลาสสิก เวลาไปออกงาน เรตราคาขั้นต่ำอยู่ที่หลักพันปลาย ๆ ไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว ซึ่งหมายถึงทำงานไม่กี่วันก็ได้เงินเท่ากับการทำงานประจำแล้ว ส่วนอาชีพครูสอนดนตรีในโรงเรียนเอกชน ทุกคนสามารถใช้วุฒิการศึกษาด้านดนตรีไปสมัครได้ แต่ถ้าเป็นระบบโรงเรียนของรัฐก็สามารถสอบเข้าตามระเบียบด้วยวุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต สำหรับอาชีพราชการอื่น ๆ เพื่อให้ญาติผู้ใหญ่สบายใจ ก็สามารถสมัครเป็น นักวิชาการดนตรี, นักมานุษยวิทยาดนตรี, นักประวัติศาสตร์ดนตรี, นักดนตรีบำบัด, บรรณารักษ์ห้องสมุดดนตรี ฯลฯ และยังสามารถรับราชการทหาร ตำรวจ เป็นนักดนตรีในกรมดุริยางค์ได้

สำหรับสายเบื้องหลัง สามารถไปเป็นนักประพันธ์ดนตรี ทั้งประพันธ์ทำนองและเนื้อร้อง,​ ประพันธ์ดนตรีและทำซาวด์ดีไซน์ให้กับสื่อต่าง ๆ , เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์, มิวสิคไดเรคเตอร์, ผลิตอุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรี, เขียนบทความดนตรี วิจารณ์ดนตรี หรือจะไปสายธุรกิจดนตรีอย่างเป็น AR (ผู้ดูแลศิลปิน), PR (นักประชาสัมพันธ์), บริหารค่ายเพลง, เปิดห้องอัดเสียง, เปิดร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี ฯลฯ เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีอาชีพให้ทำมากมาย ซึ่งไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถมีรายได้เพียงพอจะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ยังไงก็ขอให้น้อง ๆ โชคดีและได้เรียนสาขาที่หวังกันนะ

สำหรับสถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สามารถดูได้ >ที่นี่< ส่วนเรื่องระบบการสอบแบบ TCAS ยังไงน้อง ๆ ไปทำความเข้าใจเองให้เรียบร้อย อ่านได้ >ที่นี่<

อ้างอิงรูป

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7

Facebook Comments

Next:


Malaivee Swangpol

มิว (เรียกลัยก็ได้)​ โตมาข้าง ๆ วงมอชแต่ตอนนี้ฟังทุกแนว ชอบอ่านหนังสือ ตามหาของกินอร่อย ๆ และตอนนี้ก็คงกำลังวางแผนเที่ยวรอบโลกอยู่